Kategori arşivi: Ayakla İlgili Genel Bilgiler Ayağın Doğruları Yanlışlar

Parmak Topuk Taban Nasırları

Ayaklardaki  Nasırların Oluşumları:

Ayaklarımızda oluşan nasırlar; uygun olmayan ayakkabı giyimi, kemik ve eklemlerdeki değişmeler, ayakların belli kesimlerine fazla yüklenilmesi veya bir bölgeye sürtünmesiz baskı yapılması halinde ortaya çıkar. Nasirlar büyük ve küçük parmakların yanaklarında, topuk ve ayak tabanında görülür.

Ayaklarımızda oluşabilen diğer bir nasır çeşidi, Tavuk Gözü:

Tavuk gözü,ters istikametde gelişen ve derinlere kadar inen,ortasında nasırdan bir tıkaç bulunan bir tür nasırdır.Tavuk gözü,kemik üzerini örten derinin sürekli baskı altında kalması nedeni ile oluşur.

Ayaklarımizda genellikle narılaşmış bölgelerde görülen Acı verici Çatlaklar;

 Çatlaklar, derideki su ve yas maddelerinin noksanlığından elastikiyetini kaybeden derinin genişlemesiyle oluşan deri üzerindeki yarıklardir. Bu yarıklar, genelde aşırı nasır oluşumu ile birlikte ve ökçe bölgesinde görülür.